Ελληνικά για σας A1 – Διαδραστική Έκδοση

25.00

AREA 1. ΣΕΙΡΑ: Ελληνικά για σας A1

Δίγλωσση σειρά εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
Για εφήβους και ενήλικες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Όλοι οι σπουδαστές, ανεξαρτήτως πρώτης γλώσσας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδραστική μορφή του βιβλίου Ελληνικά για σας Α1 στην αγγλική έκδοση, διότι έχοντας το έντυπο βιβλίο στην πρώτη τους γλώσσα (γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, ρωσικά, τουρκικά, αλβανικά) έχουν μεταφρασμένα τα πάντα στην Γ1 (Πρώτη γλώσσα). Η διαδραστική έκδοση λειτουργεί με όμοιο τρόπο για όλους διότι τα ελληνικά κάθε έκδοσης είναι τα ίδια ακριβώς.
Επιπροσθέτως, σε μια διαπολιτισμική τάξη διευκολύνονται και οι σπουδαστές αλλά και οι διδάσκοντες στη διδασκαλία, διότι όλοι χρησιμοποιούν το ίδιο βιβλίο αλλά ο καθένας έχει την έκδοση με τη γλώσσα που τον εξυπηρετεί (Γ1)

Τιμή: 25.00 €
Διάρκεια χρήσης: 15 μήνες

Συγγραφείς: Ευαγγελία Γεωργαντζή
Ελεάνα Ραυτοπούλου Λίνα Βάσκα-ΠαΪδούση
Γλώσσα: Ελληνικά – Αγγλικά
Εκδότης: NEOHEL
Είδος: Ψηφιακή διαδραστική έκδοση
Σελίδες: Βιβλίο μαθητή 288 σελ.
Τετράδιο ασκήσεων 312 σελ.

Κωδικός προϊόντος: e-learnA1

Περιλαμβάνει σε διαδραστική μορφή:
1. το Βιβλίο του μαθητή Α1 ανά δισέλιδο με ενσωματωμένο το ηχητικό υλικό και τις ασκήσεις του βιβλίου και
2. Το Τετράδιο ασκήσεων Α1 με 630 διαδραστικές ασκήσεις.

Μετά από κάθε άσκηση υπάρχει η δυνατότητα να δει ο σπουδαστής τη λύση, καθώς και το σκορ της κάθε άσκησης, έτσι, ώστε να ελέγξει την άσκησή του. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα σβησίματος και επανάληψης της άσκησης καθώς και η αποστολή της λυμένης άσκησης μέσω e-mail σε επιλεγμένη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Έλεγχος λεξιλογίου: Στη διαδραστική μορφή του υλικού τα λεξιλόγια εμφανίζονται μία φορά με τη ελληνική στήλη συμπληρωμένη και την αγγλική κενή για συμπλήρωση και την άλλη φορά με την αγγλική συμπληρωμένη και την ελληνική για συμπλήρωση. Ο σπουδαστής καλείται να συμπληρώσει γραπτώς τη μετάφραση είτε από τα ελληνικά προς την πρώτη του γλώσσα είτε από την πρώτη του γλώσσα στα ελληνικά.

Αφού ολοκληρώσει την άσκηση, εμφανίζεται το λεξιλόγιο με τις δύο στήλες συμπληρωμένες όπως είναι και στο βιβλίο, ώστε ο σπουδαστής να ελέγξει αν είναι σωστή η μετάφρασή του.
Για σπουδαστές με διαφορετική Γ1, μπορεί να γίνει η μετάφραση του λεξιλογίου μόνο από τα ελληνικά προς τη γλώσσα τους. Ο έλεγχος γίνεται με τη χρήση του έντυπου βιβλίου τους, όπου τα λεξιλόγια είναι μεταφρασμένα στην Γ1 (πρώτη γλώσσα).

Συμπλήρωση του ηχητικού υλικού: Στο βιβλίο του μαθητή τα κείμενα, για τα οποία υπάρχει ηχητικό υλικό, έχουν το σύμβολο του ηχητικού με τον αριθμό του τρακ που τους αντιστοιχεί.
Για το ψηφιακό διαδραστικό υλικό έγιναν συμπληρωματικές ηχογραφήσεις έτσι ώστε όλα τα κείμενα να έχουν ηχητικό υλικό. Αυτό βοηθάει ιδιαιτέρως σπουδαστές οι οποίοι μελετούν μόνοι τους.

Βοηθήματα για ασύγχρονη χρήση του υλικού:
1. Ηχητικό υλικό: σωστή προφορά όλων των κειμένων
2. Μετάφραση:
α. Έχουν μεταφρασμένο το λεξιλόγιο και τις εκφράσεις όλων των κειμένων
β. Έχουν μεταφρασμένους τους κανόνες της γραμματικής
γ. Έχουν μεταφρασμένα τα παραγγέλματα των ασκήσεων.
3. Λύσεις ασκήσεων. Έχουν αυτομάτως τις λύσεις των ασκήσεων για έλεγχο και σκορ.
Με αυτά τα εργαλεία μπορεί ο σπουδαστής να αυτονομηθεί στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και να συμβουλεύεται κάποιον καθηγητή μόνο για απορίες.