Λέξη-επί-λέξει

5.00

Το e-book «Λέξη-επί-λέξει» περιλαμβάνει σύντομο θεωρητικό πλαίσιο και
πρακτικές οδηγίες σχετικά με την αξιοποίηση της ποίησης στη διδασκαλία
της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Επιπλέον, περιέχει εκπαιδευτικό υλικό
που σχεδιάστηκε για το ποίημα «Το γλωσσάριο των ανθέων» του Νίκου
Εγγονόπουλου και απευθύνεται σε ενήλικους/ες μαθητές/τριες με επίπεδο
γλωσσομάθειας Α2+.

Σελίδες: 37

 

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5544-30-0